fbpx

Minecraft Sunucu Komutları

Minecraft Sunucu Komutları

Merhabalar bu rehberde Minecraft sunucunuz için Minecraft Sunucu komutları hakkında sizlere bilgi vereceğiz.
Aşağıda yazan komutları sunucunun sohbet kısmına yazar kullanabilirsiniz.

Komut Açıklama
/afk Bu özellik ile afk olursunuz.
/me (yazı) Bir rol yapma komutudur. “/me koşuyor” yazarsanız. Sohbette “TechnoVadi koşuyor” yazısı belirir.
/gamemode 0 Survival moduna geçer.
/gamemode 1 Creative moduna geçer.
/gamemode 2 Adventure moduna geçer.
/gamemode 3 Spectator moduna geçer.
/heal <değer> Girdiğiniz değerde canınızı yeniler.
/health Enerjinizi ve canınızı fuller.
/kick Birisini kicklersiniz.
/tell <oyuncuismi> (mesaj) Diğer oyunculara özel mesaj atmak için kullanılır.
/kill Karakterinizi Öldürür.
/kill <oyuncuismi> İsmini yazdığınız oyuncuyu öldürürsünüz.
/kill all mobs Bütün NPC leri öldürürsünüz.
/seed Seed kodunuzu gösterir.
/ban <oyuncu ismi> [sebep] İsmini yazdığınız oyuncuyu kara listeye alır ve sunucudan banlar. Kullanırken Ban sebebini de belirtebilirsiniz
/ban-ip <ip-adresi> Yazılan IP adresini sunucunuzdan banlar ve o IP adresi bir daha oyunlarınıza giremez.
/banlist [ips] Ban listesini görüntüler. Sadece IP ban listesini görmek için “ips” ekleyin
/op Birisini op yapabilirsin
/deop <oyuncuismi> Sunucunuzda admin olan oyuncunun adminliğini alır.
/difficulty (0-3) Oyunun zorluk seviyesini değiştirir: 0=peaceful, 1=normal, 3=hard.
/defaultgamemode (0|1|2) Oyunun varsayılan modunu değiştirir, yukarıdaki sayılar bunda da geçerlidir.
/give <oyuncuismi> (itemsayısı) [itemkodu] İsmi yazılan oyuncuya adedini girdiğiniz eşyadan yazdığınız kadar verir. Eşya kodları aşağıda!
/help yada ? Kullanılabilir sunucu komutlarının listesini gösterir.
/list Sunucuya bağlanmış olan bütün oyuncuları gösterir. (Tab tuşuna basarak da erişilebilir.)
/op <oyuncuismi> İsmi yazılan oyuncuyu sunucuda Admin yapar.
/pardon <oyuncuismi> Kara listeye alınan oyuncunun ismini o listeden kaldırır.
/pardon-ip Kara listeye alınan bir IP adresini listeden kaldırır.
/save-all Sunucunuzda ki bütün değişiklikleri kaydetmeye zorlar.
/save-off Sunucu kaydını devre dışı bırakır.
/save-on Sunucu kaydını açar. (Varsayılan)
/say (mesaj) Sunucudaki bütün oyunculara mesaj gönderir.
/spawnpoint <player> [x] [y] [z] Oyuncunun yeniden doğuş noktasını değiştirir. X,y,z komutlarıyla haritadan seçilir.
/stop Sunucuyu Kapatır!
/time (set|add) (sayı) Gün içindeki saati belirler. 0=gündoğumu, 6000=öğlen, 12000=akşamüstü, 18000=geceyarısı.
/toggledownfall Yağmur veya kar yağışını durdurur.
/tp <gidilecek oyuncunun ismi> İsmi yazılan oyuncuya gidilir!.
/tp <gidecek oyuncunun ismi> <yanına gidilecek oyuncunun ismi> İsmi yazılan oyuncuyu, ikinci ismi yazılan oyuncuya ışınlar.
/tp <oyuncuismi> [x] [y] [z] İsmi yazılan oyuncuyu x,y,z koordinatlarına ışınlar.
/tpall Bu özellik ile herkesi yanınıza çekebilirsiniz.
/weather (clear|rain|thunder) (süre) Hava durumunu belirtilen süre kadar değiştirir.
/whitelist (add|remove) (oyuncuismi) add: İsmi yazılan oyuncuyu beyaz listeye ekler. remove: listeden siler.
/whitelist (list) Ak listeyi görüntüler.
/whitelist (on|off) Ak liste kullanımını açar veya kapatır.
/whitelist reload Ak listeyi yeniden yükler.
/xp [miktar maks 500] <oyuncuismi> Yazılan miktar kadar deneyim puanı ekler.
/nick Bu özellik ile oyundaki adınızı değiştirebilirsiniz.
Serverinizde Essentials varsa;
/testfor Command block “Komut Bloğu” kodudur.
/gamerule doTileDrops “true-false” False yaptığınızda kırdığınız bloktan item düşmez.
/gamerule mobGriefing “true-false” Mobs “NPC” lerin etrafa zarar vermesini engeller.
/gamerule doMobSpawning “true-false” Oyunda bulunan yumurtalar ile canavar çağırmayı önler veya izin verir.
/gamerule doFireTick “true-false” Çıkan yangın yayılmaz yani grief olaylarını önler.
/gamerule keepInventory “true-false” Ölünce seviyeniz sıfırlanmaz ve envanterdeki itemleriniz silinmez.
/enchant <nick> [item kodu] Zırh ve itemlere büyü basarsınız.
/clear <nick> [item kodu] Bu özellikle kendi envanterinizdeki veya başka oyunun envanterindeki seçilen ürünü silersiniz. “/clear Myscherzo 264” yazdığınızda elmaslar silinir.
/debug Oyundaki mekanizma veya bugları görmenizi sağlar.
/itemdb Bu özellik ile elinizdeki itemle ilgili bilgi sahibi olursunuz.​
/fly Bu özellik ile uçmayı açıp kapatabilirsiniz.
/socialspy Bu özellik ile diger insanların özel konuşmasını görebilirsiniz.
/repair all Bu özellik ile tüm eşyalarınızı tamir edersiniz.
/sethome Bu özellik ile evinizi belirlersiniz.
/home Bu özellik ile evinize ışınlanırsınız.
/back Bu özellik ile ışınlanmadan önceki yerinize dönersiniz.
/thunder Bu özellik ile yıldırım çarptırırsınız.
/clearinventory Bu özellik ile envanterinizi veya başkasının envanterini boşaltabilirsiniz.
/burn <oyuncuismi> Bu özellik ile birisini yakabilirsiniz.
/workbench Bu özellik ile sanal crafting table oluşturursunuz.
/Hat Bu özellik ile elinizdeki eşyayı kafanıza takabilirsiniz.
/setwarp Bu özellik ile bi warp oluşturursunuz.
/spawnmob Bu Özellik ile canavar spawnlayabilirsiniz.
/speed Bu Özellik ile hızınızı artırabilirsiniz.
/thor Yıldırım çarptırır.
/Kit tools Kit verir.
/more Elinizdeki eşyayı 64 yapar.

 


Minecraft sunucunuz için bu rehberimiz bu kadardı, lag konusunda ulaşabileceğiniz diğer çözümler aşağıdadır.

Sunucu Optimizasyonu
Bukkit.YML
Spigot.YML
Timing ( zamanlayıcı ) Raporları

Leave a Reply

Your email address will not be published.